De  Poeldijker

De Poeldijker heeft 38 jaar bestaan.

Ons blad was het contactorgaan van verenigingen en kerken in ons dorp.

Het blad verschijnt sinds 2005 iedere 2 weken op het internet en daarbij hebben wij als service 

hieronder enkele links naar clubs, verenigingen en kerken gemaakt.

Daar vindt u de meest recente informatie.

Staat uw vereniging er nog niet bij, Stuur even een mailtje naar de webmaster en het komt voor elkaar. 

E-mail

Website van Poeldijk

Parochie Bartholomeus homepage

Zangkoren Deo Sacrum homepage

Sportvereniging Verburch homepage

Kinderboerderij Kiboe Poeldijk

Connectsoos.nl homepage

Muziekvereniging Pius X homepage

Oranjecomité Poeldijk

Toneelvereniging  St. Genesius

Platvorm Gehandicaptenbeleid Westland

Manege de Arckelhoeve

C.V. de Blauwkonters Poeldijk

Scouting  Poeldijk

EHBO-Westland